Oregelbundna verb SVA

Övningen är skapad 2020-01-31 av Tomei. Antal frågor: 49.
Välj frågor (49)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arbetar arbetade, arbetat
 • frågar frågade, frågat
 • lyssnar lyssnade, lyssnat
 • pratar pratade, pratat
 • spelar spelade, spelat
 • jobbar jobbade, jobbat
 • tittar tittade, tittat
 • lämnar lämnade, lämnat
 • ringer ringde, ringt
 • stänger stängde, stängt
 • hör hörde, hört
 • kör körde, kört
 • köper köpte, köpt
 • leker lekte, lekt
 • låser låste, låst
 • läser läste, läst
 • tänker tänkte, tänkt
 • hjälper hjälpte, hjälpt
 • reser reste, rest
 • söker sökte, sökt
 • åker åker, åkt
 • bor bodde, bott
 • tror trodde, trott
 • syr sydde, sytt
 • mår mådde, mått
 • klär klädde, klätt
 • dricker drack, druckit
 • sitter satt, suttit
 • springer sprang, sprungit
 • vinner vann, vunnit
 • skriver skrev, skrivit
 • ljuger ljög, ljugit
 • sjunger sjöng, sjungit
 • stryker strök, strukit
 • drar drog, dragit
 • tar tog, tagit
 • har hade, haft
 • är var, varit
 • gör gjorde, gjort
 • kommer kom, kommit
 • säger sa, sagt
 • äter åt, ätit
 • ber bad, bett
 • ger gav, gett
 • ser såg, sett
 • ligger låg, legat
 • lever levde, levt
 • vet visste, vetat
 • står stod, stått

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb-sva.9602863.html

Dela