Oregelbundna verb s, t,

Övningen är skapad 2018-09-01 av zusanne. Antal frågor: 29.




Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • säga sa sagt say said said
 • se såg sett see saw seen
 • sälja sålde sålt sell sold sold
 • skicka skickade skickat send sent sent
 • skaka skakade skakat shake shook shaken
 • skjuta skjöt skjutit shoot shot shot
 • visa visade visat show showed shown
 • stänga stängde stängt shut shut shut
 • sjunga sjöng sjungit sing sang sung
 • sjunka sjönk sjunkit sink sank sunk
 • sitta satt suttit sit sat sat
 • sova sov sovit sleep slept slept
 • glida gled glidit slide slid slid
 • tala talade talat speak spoke spoken
 • tillbringa tillbringade tillbringat spend spent spent
 • stå stod stått stand stood stood
 • stjäla stal stulit steal stole stolen
 • simma simmade simmat swim swam swum
 • ta (med sig) tog tagit take took taken
 • undervisa undervisade undervisat teach taught taught
 • riva rev rivit tear tore torn
 • tala om talade om talat om tell told told
 • tänka tänkte tänkt think thought thought
 • kasta kastade kastat throw threw thrown
 • förstå förstod förstått understand understood understood
 • vakna vaknade vaknat wake woke woken
 • ha på sig hade på sig haft på sig wear wore worn
 • vinna vann vunnit win won won
 • skriva skrev skrivit write wrote written

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb-s-t.1803619.html

Dela