Oregelbundna verb på b,c,d

Övningen är skapad 2019-10-03 av zusanne. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • slå, slog, slagit beat, beat, beaten
 • bli, blev, blivit become, became, become
 • börja, började, börjat begin, began, begun
 • böja, böjde, böjt bend, bent, bent
 • bita, bet, bitit bite, bit, bitten
 • blåsa, blåste, blåst blow, blew, blown
 • bryta, bröt, brutit break, broke, broken
 • bygga, byggde, byggt build, built, built
 • brinna, brann, brunnit burn, burnt, burnt
 • köpa, köpte, köpt buy, bought, bought
 • fånga, fångade, fångat catch, caught, caught
 • välja, valde, valt choose, chose, chosen
 • komma, kom, kommit come, came, come
 • kosta, kostade, kostat cost, cost, cost
 • klippa, klippte, klippt cut, cut, cut
 • gräva, grävde, grävt dig, dug, dug
 • göra, gjord, gjort do, did, done
 • rita, ritade, ritat draw, drew, drawn
 • dricka, drack, druckit drink, drank, drunk
 • köra, körde, kört drive, drove, driven
 • ta med sig, tog med sig, har hade tagit med sig bring brought brought

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb-pa-b-c-d.1803562.html

Dela