Oregelbundna verb - 3

Övningen är skapad 2020-02-01 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skicka skickade skickat send sent sent
 • skaka skakade skakat shake shook shaken
 • skjuta sköt skjutit shoot shot shot
 • visa visade visat show showed shown
 • stänga stängde stängt shut shut shut
 • sjunga sjöng sjungit sing sang sung
 • sitta satt suttit sit sat sat
 • sova sov sovit sleep slept slept
 • lukta luktade luktat smell smelt smelt
 • tala talade talat speak spoke spoken
 • tillbringa tillbringade tillbringat spend spent spent
 • stå stod stått stand stood stood
 • stjäla stal stulit steal stole stolen
 • svära svor svurit swear swore sworn
 • simma simmade simmat swim swam swum
 • ta tog tagit take took taken
 • lära ut lärde ut lärt ut teach taught taught
 • berätta berättade berättat tell told told
 • tro trodde trott think thought thought
 • kasta kastade kastat throw threw thrown
 • förstå förstod förstått understand understood understood
 • ha på sig hade på sig haft på sig wear wore worn
 • vinna vann vunnit win won won
 • skriva skrev skrivit write wrote written

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb-3.9605606.html

Dela