Oregelbundna verb 2

Övningen är skapad 2020-10-03 av bellafonte. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • äta eat, ate, eaten
 • falla fall, fell, fallen
 • mata feed, fed, fed
 • känna feel, felt, felt
 • finna find, found, found
 • flyga fly, flew, flown
 • glömma forget, forgot, forgotten
 • , komma get, got, got
 • giva give, gave, given
 • , resa go, went, gone
 • växa grow, grew, grown
 • ha, have, had, had
 • höra hear, heard, heard
 • hålla hold, held, held
 • hålla, behålla keep, kept, kept
 • veta, kunna know, knew, known
 • lära learn, learnt, learnt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb-2.8659519.html

Dela