Oregelbundna verb - 1

Övningen är skapad 2020-01-27 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vara var varit be was been
 • bli blev blivit become became become
 • börja började börjat begin began begun
 • bita bet bitit bite bit bitten
 • blåsa blåste blåst blow blew blown
 • bryta bröt brutit break broke broken
 • ha med sig hade med sig haft med sig bring brought brought
 • bygga byggde byggt build built built
 • brinna brann brunnit burn burnt burnt
 • köpa köpte köpt buy bought bought
 • fånga fångade fångat catch caught caught
 • välja valde valt choose chose chosen
 • komma kom kommit come came come
 • kosta kostade kostat cost cost cost
 • skära skar skurit cut cut cut
 • gräva grävde grävt dig dug dug
 • göra gjorde gjort do did done
 • rita ritade ritat draw drew drawn
 • dricka drack druckit drink drank drunk
 • köra körde kört drive drove driven
 • äta åt ätit eat ate eaten
 • falla föll fallit fall fell fallen
 • känna kände känt feel felt felt
 • kämpa kämpade kämpat fight fought fought
 • finna fann funnit find found found
 • flyga flög flugit fly flew flown
 • glömma glömde glömt forget forgot forgotten
 • förlåta förlät förlåtit forgive forgave forgiven

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb-1.9585084.html

Dela