Oregelbundna verb 1

Övningen är skapad 2020-10-03 av bellafonte. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vara/bliva be, was, been
 • slå beat, beat, beaten
 • bli become, became, become
 • börja begin, began, begun
 • blåsa blow, blew, blown
 • bryta break, broke, broken
 • bringa bring, brought, brought
 • bygga build, built, built
 • brinna burn, burnt, burnt
 • köpa buy, bought, bought
 • fånga catch, caught, caught
 • välja choose, chose, chosen
 • komma come, came, come
 • krypa/smyga creep, crept, crept
 • skära cut, cut, cut
 • göra do, did, done
 • draga/rita draw, drew, drawn
 • drömma dream, dreamt, dreamt
 • dricka drink, drank, drunk
 • köra drive, drove, driven

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb-1.8659516.html

Dela