oregelbunden participform

Övningen är skapad 2023-03-13 av alba_rosati. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stato essere varit
 • stato stare mått, stått
 • fatto fare gjort
 • messo mettere lagt ställt
 • preso prendere tagit
 • letto leggere läst
 • scritto scrivere skrivit
 • visto vadere sett
 • venuto venire kommit
 • deciso decidere bestämt
 • chiuso chiudere stängt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbunden-participform.11459443.html

Dela