Annonser


Ordövning svenska

Övningen är skapad 2018-11-09 av pialearnox. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • reseption, recepsion, reception reception
 • hotel, hotell, hottel hotell
 • snabmat, snabbmat snabbmat
 • surströming, surströmming surströmming
 • laxskotlett, laxkotlet, laxkotlett laxkotlett
 • verksam, värksam versam
 • huvudvärk, huvudverk huvudvärk
 • dalra, dallrra, dallra dallra
 • skimmra, skimra skimra
 • poängtera, poängttera poängtera
 • frissera, frisera frisera
 • frisyr, frissyr frisyr
 • frisskt, friskt, frisckt friskt
 • flikskola, flicksskola, flickskola flickskola
 • disskussion, diskusion, diskution diskution
 • målarpennsel, molarpensel, målarpensel målarpensel
 • schokladkola, sjokladkola, chokladkola, chokladkåla chokladkola
 • penskrin, pennskrin pennskrin
 • sjöta om, sköta om, skjöta om sköta om
 • sjol, skjol, kjol kjol

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordovning-svenska.8653949.html

Dela