Ordningstal

Övningen är skapad 2016-09-22 av linahl. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • le premier första (m)
 • le deuxième andra
 • le troisième tredje
 • le quatrième fjärde
 • le cinquième femte
 • le sixième sjätte
 • le septième sjunde
 • le huitième åttonde
 • le neuvième nionde
 • le dixième tionde
 • la première första (f)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordningstal.6544411.html

Dela

Annonser