Ordningstal

Övningen är skapad 2021-10-12 av Miranda05. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • första első
  • andra második
  • tredje harmadik
  • fjärde negyedik
  • femte ötödik
  • sjätte hatodik
  • sjunde hetedik
  • åttonde nyolcadik
  • nionde kilencedik
  • tionde tízedik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordningstal.10653103.html

Dela