Ordningstal

Övningen är skapad 2021-09-28 av FrejaJ. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ett akte
  • två göökte
  • tre golme
  • fyra njieljie
  • fem vïjhte
  • sex govhte
  • sju tjïjhtje
  • åtta gaektsie
  • nio uktsie
  • tio luhkie

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordningstal.10601367.html

Dela