ordningstal: 1st-24th

Övningen är skapad 2021-06-10 av aba01. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • första the first
 • andra the second
 • tredje the third
 • fjärde the fourth
 • femte the fifth
 • sjätte the sixth
 • sjunde the seventh
 • åttonde the eighth
 • nionde the ninth
 • tionde the tenth
 • elfte the eleventh
 • tolfte the twelfth
 • trettonde the thirteenth
 • fjortonde the fourteenth
 • femtonde the fifteenth
 • sextonde the sixteenth
 • sjuttonde the seventeenth
 • artonde the eighteenth
 • nittonde the nineteenth
 • tjugonde the twentieth
 • tjugoförsta twenty-first
 • tjugoandra twenty-second
 • tjugotredje the twenty-third
 • tjugofjärde the twenty-fourth
 • 1:a the 1st
 • 2:a the 2nd
 • 3:e the 3rd
 • 4:e the 4th
 • 5:e the 5th
 • 6:e the 6th
 • 7:e the 7th
 • 8:e the 8th
 • 9:e the 9th
 • 10:e the 10th
 • 11:e the 11th
 • 12:e the 12th
 • 13:e the 13th
 • 14:e the 14th
 • 15:e the 15th
 • 16:e the 16th
 • 17:e the 17th
 • 18:e the 18th
 • 19:e the 19th
 • 20:e the 20th
 • 21:a the 21st
 • 22:a the 22nd
 • 23:e the 23rd
 • 24:e the 24th

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordningstal-1st-24th.10449143.html

Dela