ordningstal 1-20

Övningen är skapad 2017-02-22 av katdus. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett första
 • två andra
 • tre tredje
 • fyra fjärde
 • fem femte
 • sex sjätte
 • sju sjunde
 • åtta åttonde
 • nio nionde
 • tio tionde
 • elva elfte
 • tolv tolfte
 • tretton trettonde
 • fjorton fjortonde
 • femton femtonde
 • sjutton sjuttonde
 • arton artonde
 • nitton nittonde
 • tjugo tjugonde
 • sex sjätte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordningstal-1-20.6900337.html

Dela