Ordlista 2

Övningen är skapad 2018-07-24 av Noe99. Antal frågor: 280.
Välj frågor (280)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Apokryfisk Mindre tillförlitlig
 • Vittnet var (mindre tillförlitligt) apokryfisk då personen hade kontakt med gärningsmannen
 • dråpligt löjligt
 • det var (löjligt) dråpligt av dig att nämna det
 • avfatta formulera
 • de (formulerade( avfattade en hypotes som de skulle försöka bevisa
 • luggsliten, blanknöt sliten
 • Det var (mycket slitna) luggslitna skor du hade där
 • småskuren trångsynt
 • Nabri är som person en väldigt (trångsynt) småskuren person
 • undfå mottaga
 • Väntar du på att (mottaga) undfå något speciellt?
 • bibringa intala
 • Han (intalade) bibringade gruppen att följa med honom till sagolandet
 • avstyra stoppa
 • stävja (inte avstyra) stoppa
 • polisen försökte (stoppa,avstyra) stävja det bråk som höll på att urarta
 • gunst uppskattning
 • han gjorde allt för att få sin mentors (uppskattning) gunst .
 • förunna ge
 • han (gavs) förunnades ett långt liv
 • bilda epok inleda tidsperiod
 • skede tidsperiod
 • det är dags att inleda ett nytt (tidsperiod) skede där jag jobbar hårt för det jag vill
 • föröva göra sig skyldig till
 • Jag har (gjort mig skyldig till) förövat mig till brottet att inte jobba för det jag vill
 • lystra lyda
 • Jag måste (lyda( lystra till det jag försöker tränga undan
 • rundlig betydlig
 • det är en (betydlig) rundlig insats hon lägger ner för att lyckas
 • exhibitionist blottare
 • hypokorism smeknamn
 • Vid längre namn kan (smeknamn) hypokorismer vara enklare att komma ihåg
 • denaturalisera beröva medborgarrätt
 • Ska du (beröva medborgarrätt) denaturalisera denna grupp pågrund av din ignorans så måste du sakna sympati
 • knittel versform
 • (versform) knittel är en oregelbunden versform från medeltiden
 • bakteriecid bakteriedödande
 • alkoholbaserade vätskor kan fungera som (bakteriedödande) bakteriecider
 • bol bostad
 • de besökte hans (bostad) bol
 • polyhistor kunskap inom många områden
 • han var en (person med kunskap inom många områden) polyhistor eftersom han var så påläst
 • nyckfull oberäknelig
 • han var (oberäknelig) nyckfull i sitt beteende
 • schäslong vilosoffa
 • Låt mig vila på (vilosoffan) schäslongen
 • drott hövding
 • krypta underjordisk gravkapell
 • Fjärilen blev begravd i kyrkans (underjordisk gravkapell) krypta
 • fuga flerstämmigt musikstycke
 • den här (flerstämmigt musikstycke) fugan är skriven av mozart och herr gurka
 • förborga dölja
 • dottern försökte (dölja) förborga det hon höll på med
 • chausse bred väg
 • Vi kan åka genom (den breda vägen) chaussen
 • appendicit blindtarmsinflammation
 • den unge mannen led av (appendicit) blindtarmsinflammation
 • kippa glappa
 • kabeln (glappade) kippade hela tiden
 • kognat släkting på kvinnosidan
 • den här kusinen är en (släkting från kvinnosidan) kognat
 • affinera avskilja ädla metaller
 • I de etiopiska gruvorna (avskiljes ädla metaller) affineras materialet
 • fatabur klädkammare
 • hon hängde kappan i (klädkammaren) fataburen
 • dyspepsi magkatarr
 • han eld av (magkatarr dyspepsi
 • brio fart
 • Lite mer (fart, livlighet) brio när du spelar stycket
 • gemål partner
 • det var anmärkningsvärt att stadschefens (partner) gemål agerade mot medierna
 • ideell utan vinstintresse
 • Det var en (utan vinstintresse) ideell organisation
 • menisk broskskiva
 • Du kan ha skador på någon (broskskiva) menisk i knäet
 • kask hjälm
 • Hans (hjälm) kask räddade honom från en hjärnskakning
 • gördel bälte
 • hearing offentlig utfrågning
 • (offentlig utfrågning)en hearingen var på medierna
 • besjäla upfylla
 • Försök (göra levande,upfylla) besjäla stämningen på festen! Du kan det
 • angöra fastgöra
 • när skulle färjan (fastgöra, anlöpa) anlägga vid hamnen
 • hugna tillfredsställelse
 • det (tillfredsställer) hugnar mig att höra att ni har det bra
 • feja städa
 • jag måste (städa feja hyllorna hemma
 • anlag disposition
 • jamboree scoutläger
 • bra (scoutläger) jamboree !
 • allt i vårt hem står till din (förfogande,användning) disposition och saknar du något är det bara att säga till
 • dechiffrera tolka
 • det är svårt för forskarna att (tolka deciffrera kilskriften
 • borgen pant
 • Han tackar nej till (panten, fri mit en penningssumma) borgen
 • insubordination lydnadsbrott
 • soldaten blev anmäld för (olydnad) insubordination
 • gaj vajer
 • En del av båten kallas för (vajer) gaj
 • göling hiss
 • vi kan göra en (hissanordning) göling för att kunna flytta på blocken
 • pilaster väggpelare
 • Vilken fin (väggpelare) pilaster
 • tåpig enfaldig
 • Han är mycket (enfaldig,okunnig) tåpig
 • beväring värnpliktig
 • När allt fler skulle exercera (träna m. vapen)-(värnpliktig) beväring krävdes identifikation
 • demission avgå
 • Ministern (avgick från befattning) demissionerade efter skandalen
 • kordial förtrolig
 • de hade ett (förtroligt, familjärt) kordialt samtal
 • strapats ansträngning
 • Hela vintern har varit en (ansträngning) strapats
 • illumination festbelysning
 • de lade ner mycket pengar på (festbelysning) illumination till festen
 • klaffa stämma
 • pianot behövde (stämmas) klaffas
 • alruna växt
 • Vad är en alruna? växt, insekt, porslinstyp
 • deklination böjningssätt, avböja, uttal
 • ordets (böjningssätt) deklination är lite annorluna jämfört med andra
 • piccolo instrument
 • Camp gammalmodig/konstlad/tillgjord, svår/jobbig/slitig, Natur/skytte/tält
 • han brast ut på (gammalmodigt tilltalande) camp
 • belacka förtala
 • Kompisen (baktala,förtalade) belackade konstant bakom hans rygg
 • menlig skadlig
 • det är (skadligt menligt att sova för lite
 • Angelägen Ömmande/Brådskande/Ivrigt, Lyssnar/Vänlig/rask
 • det var (angeläget, betydelsefullt) ömmande att du kom
 • imposant ståtlig
 • det var en (ståtlig) imposant hållning
 • medla hopjämka
 • han försökte (medla, förlika, förhandla) hopjämka mellan parterna
 • svunnen förgången
 • Den tiden är nu (förgången) svunnen
 • villrådig obeslutsam
 • Man är (tveksam) villrådig över riktningen den går
 • Det är ingenting att (tveka med) huttla med
 • skult hjässa
 • du börjar bli tunnhårig vid (hjässan) skulten men det är snyggt
 • dogmatisk kategorisk
 • sluta vara så (kategorisk,hårdnackad,trosbunden) dogmatisk
 • bigott trångsynt
 • Vilken (trångsynt) bigott omgivning du lever i, jag blir förfasad
 • gist torkställning
 • hon hängde kläderna på (torkställningen) gisten
 • abskissa x koordinat, y koordinat
 • vedertagande rådande
 • En (allmänt godtagen, rådande) vedertagen definition brukar vara t-shirt och inte t-tröja
 • ovedersäglig oemotsäglig
 • det är med (oemotsäglig) ovedersäglig slagkraft och envishet som han lyckas vinna debatterna
 • löslig opålitlig
 • anisha är väldigt (opålitlig) löslig
 • insurgent rebell
 • Vilken (rebell, upprorsman) insurgent
 • pretiosa prydnadssak
 • de hade all sortens (prydnadssaker) pretiosa hemma hos dem
 • ex tempore oförberett
 • Provet var (oförberett) ex tempore
 • autodafe bränna skrifter
 • Jag kommer komma försent till (bränningen av skrifter autodafen
 • prästen (frälste ) förlöste deltagarna
 • lamentera klaga
 • han (klagade, jämrade) lamenterade om sin smärta
 • sliper järnvägsbjälke
 • underlag av betong till järnväg kallas för sliper eller järnvägsbjälke
 • vindicera hävda
 • han hävdade) vindicierade att han var oskyldig
 • vådlig farlig
 • hon vistades på ett (farligt) vådligt område
 • jingo patriot
 • du är en (patriot, chauvinist) jingo
 • oefterrättlig hopplös
 • du är inte (hopplös oefterrättlig
 • ablation amputation
 • de fick ta till (amputation ablation efter den svåra olyckan
 • sublim storslagen
 • hon var (storslagen) sublim i sitt spel
 • noskig fånig
 • sluta vara så (fånig) noskig
 • vidkännas utstå
 • Att få (utstå, genomgå, utsättas för) vidkännas ett svidande nederlag ger bara mer styrka herr gurka
 • beskäftig tillgjord
 • de är (tillgjord) beskäftig fake as snitch
 • beriktiga korrigera
 • han (korrigerade beriktigade sina snedsteg i rutinen
 • dock trots det
 • in spe bilvande
 • svärdottern (blivande) in spe kan anlända när som helst
 • näbbig respektlös
 • var inte (respektlös näbbig
 • dispach haveriutredning
 • haveri olycka
 • (haveriutredningen) dispachen pågår fortfarande för att studera orsaken kring skepsbrottet
 • incitament uppmuntran
 • det behövs (uppmuntran incitament för att öka ansvarstagandet
 • hädangången död
 • dryad skogsnymf
 • skaplynne karaktär
 • det var ett annat (karaktär,egenart) skaplynne
 • marig jobbig
 • han är en (marig) jobbig unge att handskas med
 • ambriosa gudaspis
 • gudarnas föda kallas gudaspis
 • svassa stoltsera
 • han (stoltserade,kråmade) svassade runt i sin kostym
 • anslå sätta upp
 • eleven fick (sätta upp) anslå affischer i hallarna
 • blamage tabbe
 • Vilket (tabbe) blamage
 • horst platå
 • ska ni ha huset på en (platå) horst ?
 • barkass storbåt
 • de tog (storbåten) barkassen till skärgården
 • nödtorftig knaper
 • det var (knapert) nädtorftigt med mat
 • ynklig eländig
 • han levde ett (eländigt) ynkligt liv
 • ouvertyr operaförspel
 • ouvertyren var (storslagen) sublim
 • alldaglig intetsägande
 • det var en (alldaglig, uttryckslös) intetsägande dag på jobbet
 • gavott dans
 • får jag bjuda dig på en (dans) gavott
 • anor tradition, rykten
 • han levde på gamla (traditioner= anor
 • kumulation samling
 • han hade en bred (samling kumulation av skor
 • sefyr västlig vind
 • horrör motbjudande handling
 • vilken motbjudande handling, mer kortfattat, vilken horrör
 • dagsedel örfil
 • Nu din jävel här har du en örfil dagsedel
 • alldenstund eftersom
 • eftersom) alldenstund han är så ung så kan han resa med reducerat pris
 • laber svag
 • sjukdomen gjorde henne (svag) laber
 • resonabel vettig
 • det är ett (vettigt) resonabelt beslut
 • hyperbol överdrift
 • ska du ta till med en (överdrift) hyperbol nu
 • kräslig läcker
 • glassen ser (läcker) kräslig ut
 • bröstgänges våldsam
 • en våldsam) bröstgänges elev är han
 • tribun talarplats
 • han gick upp till (talarplatsen) tribunen
 • estrad podium
 • aktuarie statistisk tjänsteman
 • hans jobb som (statistisk tjänsteman) aktuarie gav anmärkningsvärda siffror
 • brasklapp förbehåll
 • det säger jag med en stor (förbehåll brasklapp då vi inte sett slutet än
 • skälmaktig skojfrisk
 • han var (skojfrisk) skälmaktig trots förlusten i matchen
 • frondera opponera
 • Han fick (opponera,säga emot, invända) frondera mot klassens besserwisser
 • addenda tillägg
 • flera (tillägg) addenda är nödvändiga för att avsluta uppsatsen
 • förstucken hemlig
 • det är en (hemlig) förstucken plats för mina drömmar
 • nödbedd svårövertalad
 • du är en (svårövertalad) nödbedd människa
 • genta upprepa
 • kan du (upprepa) genta det du nyss sade
 • bolero spansk dans
 • snöd simpel
 • tarvlig simpel
 • det var en snöd vinning
 • komminist präst
 • antvarda överlämna
 • han överlämnade antvardade sin fluffmadrass vid mötesplatsen
 • illuster berömd
 • han blev berömd illuster av hans illdåd
 • omständlig invecklad
 • det var en (invecklad, komplicerad) omständlig situation som endast kunde lösas med mycket hjälp
 • audiologi vetenskapen om hörseln
 • förskansa skydda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordlista-2.8282004.html

Dela