Ordkunskap

Övningen är skapad 2020-03-02 av Adrihanna93. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dom ett hem, hemmet, hem, hemmen
 • dopuniti komplettera, r, de, t
 • nadoknada/zamena en ersättning, ersättningar
 • opšti / javan allmänn, allmänt, almänna
 • previti, povezati, dovoditi u vezu förbinda, förbinder, förband, förbundit
 • ustav en författning, förfatningar
 • Bojazan en rädsla
 • isporučulac, distributer en leverantör, leverantörer
 • prijaviti, odati, odavati, navesti ange, anger, angav, anget
 • preuzeti, preuzimati åtar, åtog, åtagit (sig)
 • kretati, pomeriti, maknuti (se) röra, rör, rörde, rört (sig)
 • ispuniti uppfylla, uppfuller, uppfyllde, uppfyllt
 • obaveza, obećanje ett åtagande, åtaganden
 • pretstavljati, činiti utgöra, utgör, utgjorde, utgjort
 • protrivrečan motstridig, t, a
 • potpomoći, pribaviti, doprineti bidrar, bidrog, bidragit
 • oskudevati, nedostajati brista, brister, brast, brusit
 • ostali övrig, övrigt, övriga
 • utešiti tröstar, de, t
 • poseban, određen särskild, t, a
 • posmatrati betraktar, de, t
 • pojaviti se, iskrsnuti uppstå, uppstår, uppstod, uppstått
 • obaveza, obećanje ett åtagande, åtaganden
 • raskinuti, otpustiti säga upp, säger, sade, sagt
 • uvesti, uvoditi införa, inför, införde, infört
 • izraziti, izražavati uttrycka, uttrycker, uttryckte, uttryckt
 • intervencija ett ingripande, ingripanden
 • stići, prispeti anlända, anländer, anlände, anlänt
 • goreti brinna, brinner, brann, brunnit
 • bezbezdnost, sigurnost, pouzdanost, zalog, jemstvo en säkerhet
 • važiti, ticati se gälla, gäller, gällde, gällt
 • stranputica en avväg, avvägar
 • iskustvo en efarenher, efarenheter
 • značaj, važnost ett avseende, avseenden
 • pocepati, stugati, izgrebati, istrugati riva, river, rev, rivit
 • iscepati riv itu
 • stvoriti, stvarati bilda, skapa, grunda
 • olakšati underlättar, de, t
 • sprečiti förhindrar, mötverkar, de, t
 • dati, davati ge, ger, gav, gett
 • niže, dole nedan
 • smrznuti, smrzavati, zalediti, lediti frysa, fryser, frös, frusit, frys
 • još više ytterligare
 • povod, racionalnost, racionalan razlog ett säkskäl
 • objaviti, proglasiti, oglasiti utlysa, utlyser, utlyste, utlyst
 • mera, koraci ett åtgärd, åtgärder
 • uputiti, ukazati hänvisar, de, t
 • ujediniti, sjediniti förenar, de, t
 • uspostaviti etablerar, de, t
 • pripremiti förbereda, förbereder, förberedde, förberett
 • povećati, porasti ökar, de, t
 • u vezi sa, što se tiče angående
 • Zbog toga nedostaju sredstva. på grund härav saknas resurser
 • od toga, od ovoga härav
 • od sada hädanefter
 • ustav, osnovni zakon en grundlag, grundlagar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordkunskap.9663289.html

Dela

Annonser