Ordkunskap 2.3 11/9-20

Övningen är skapad 2020-09-09 av hilo. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • facilitet bekvämligheter, hjälpmedel, underlättande anordningar
 • fadd avslagen, smaklös; intetsägande, ointressant
 • vara i faggorna vara i antågande, vara nära förestående
 • fallera slå fel, misslyckas, klicka
 • farstu förstuga, tambur, hall
 • fatal förarglig, pinsam; olycklig, ödesdiger
 • fertil fruktsam, bördig
 • fiktiv påhittad, uppdiktad, fingerad
 • flora och fauna växt- och djurriket
 • en fnurra på tråden oenighet, konflikt, meningsskiljaktighet (mellan personer)
 • formalia fastställda regler som måste följas
 • fraktion särgrupp, falang, avgränsad grupp
 • frapperande slående, iögonfallande, träffande
 • frejdig frimodig, orädd, oförskräckt
 • ha häcken full ha mycket att göra
 • förborgad dold, undangömd, hemlig
 • förkovra sig utbilda sig, bättra på sina kunskaper, bli bättre
 • förmäten oförskämd, självsäker, fräck
 • förplägnad förtäring, mat och dryck, kost
 • förslagen listig, klipsk, smart, raffinerad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordkunskap-2-3-11-9-20.9924349.html

Dela