ORDINALS

Övningen är skapad 2017-10-17 av JennieNykanen. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • the first första
  • the second andra
  • the third tredje
  • the fourth fjärde
  • the fith femte
  • the sixth sjätte
  • the seventh sjunde
  • the eighth åttonde
  • the ninth nionde
  • tenth tionde

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ordinals.7704195.html

Dela