Ord till provet åk 6 (10.12)

Övningen är skapad 2018-11-27 av marinyga. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • harmillinen, harmillisen, harmillista förarglig, förtretlig
 • kirppis, kirppiksen, kirppistä loppis
 • kärsivällinen, kärsivällisen, kärsivällistä tålmodig, ha tålamod
 • päätös, päätöksen, päätöstä beslut
 • vahinko, vahingon, vahinkoa olycka
 • laittaa, laitan, hän laittoi, en laittanut sätta/lägga, jag sätter, hen satte, jag satte inte
 • olla, olen, hän oli, en ollut vara, jag är, hen var, jag var inte
 • sattua, se sattuu, se sattui, se ei sattunut hända, det händer, det hände, det hände inte
 • säästää, säästän, hän säästi, en säästänyt spara, jag sparar, hen sparade, jag sparade inte
 • osta, ostan, hän osti, en ostanut köpa, jag köper, hen köpte, jag köper inte
 • edullisesti förmånligt
 • kotimainen, kotimaisen, kotimaista inhemsk
 • mainoslehti, mainoslehden, mainoslehteä reklamtidning
 • tuote, tuotteen, tuotetta produkt
 • vähemmän mindre
 • jäädä, jään, hän jäi, en jäänyt stanna kvar, jag stannar kvar, hen stannade kvar, jag stannade inte kvar
 • löytää, löydän, hän löysi, en löytänyt hitta, jag hittar, hen hittade, jag hittar inte
 • nousta, nousen, hän nousi, en noussut stiga, jag stiger, hen steg, jag steg inte
 • selvittää, selvitän, hän selvitti, en selvittänyt ta reda på / reda ut / utreda, jag utreder, hen utredde, jag utredde inte
 • vertailla, vertailen, vertaili, en vertaillut jämföra, jag jämför, hen jämförde, jag jämförde inte
 • kansallislaulu, kansallislaulun, kansallislaulua nationalsång
 • kunniaksi till minne (av), (dagen) till ära
 • kuudes sjätte
 • Suomesta tuli Finland blev
 • tunnusmerkki, tunnusmerkin, tunnusmerkkiä kännetecken
 • vaakuna, vaakunan, vaakunaa vapen
 • valtio, valtion, valtiota stat
 • itsenäinen, itsenäisen, itsenäistä självständig
 • sanoittaa, sanoitan, hän sanoitti, en sanoittanut skriva text / ord (till en sång), jag skriver text, hen skrev text, jag skrev inte text
 • symboloida, se symboloi, se symboloi, se ei symboloinut symbolisera, den symboliserar, den symboliserade, den symboliserade inte
 • säveltää, sävellän, hän sävelsi, en säveltänyt komponera, jag komponerar, hen komponerade, jag komponerade inte
 • tunnistaa, tunnistan, hän tunnisti, en tunnistanut känna igen, jag känner igen, hen kände igen, jag kände inte igen
 • entinen, entisen, entistä före detta, tidigare
 • kokemus, kokemuksen, kokemusta erfarenhet
 • paluu, paluun, paluuta återkomst
 • suru, surun, surua sorg
 • vapaus, vapauden, vapautta frihet
 • kaatua, kaadun, hän kaatui, en kaatunut falla, jag faller, hen föll, jag föll inte
 • lähteä, lähden, hän lähti, en lähtenyt åka, jag åker, hen åkte, jag åkte inte
 • saada, saan, hän sai, en saanut , jag får, hen fick, jag fick inte
 • toimia, se toimii, se toimi, se ei toiminut fungera, den fungerar, den fungerade, den fungerade inte
 • tuntua, se tuntuu, se tuntui, se ei tuntunut kännas, det känns, det kändes, det kändes inte
 • mielenkiintoinen, mielenkiintoisen, mielenkiintoista intressant
 • muutos, muutoksen, muutosta förändring
 • oppilaskunta, oppilaskunnan, oppilaskuntaa elevkår
 • päätös, päätöksen, päätöstä beslut
 • vaihtoehto, vaihtoehdon, vaihtoehtoa alternativ
 • osata, osaan, hän osasi, en osannut kunna, jag kan, hen kunde, jag kunde inte
 • selvitä, selviän, hän selvisi, en selvinnyt klara (av), jag klarar, hen klarade, jag klarade inte
 • tarvita, tarvitsen, hän tarvitsi, en tarvinnut behöva, jag behöver, hen behövde, jag behövde inte
 • älytä, älyän, hän älysi, en älynnyt fatta/förstå, jag fattar, hen fattade, jag fattade inte
 • ehdotta, ehdotan, hän ehdotti, en ehdottanut föreslå, jag föreslår, hen föreslog, jag föreslog inte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-till-provet-ak-6-10-12.8718631.html

Dela