Ord till ordförhör (modersmål)

Övningen är skapad 2019-01-11 av nillab. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ange att peka ut någon, att skvallra om att någon är skyldig till något dåd
 • auktoritet att man har mera makt i förhållande till någon annan
 • bedrövelse att något är hemskt eller ledsamt
 • betona tyngdpunkt på det som man pratar om
 • cell 1. en munks rum kallas cell 2. en fånge sätts i en fängelsecell 3. allt levande består av celler
 • dominera att styra
 • ertappa bli upptäckt, bli fast för att ha gjort något fel
 • förakta se ner på (någon), tycka att någon är mindre värd än man själv
 • fordon t.ex. cykla, buss eller bil
 • girighet att vara snål
 • grundades när man t.ex. bygger upp en stad, så grundar man den
 • inflytande att påverka någon eller någons idéer och tankar
 • jordiskt världslig, materiell
 • kandidater t.ex. en av dem som sökt jobb/vill bli president är kandidat
 • lektor en lärare på universitet eller högskola
 • ofärdsår ett år då allt går tokigt; ett "katastrofår" t.ex. då en bonde inte får nästan någon skörd
 • retarderar dra sig tillbaka, bromsa eller minska hastighet
 • samfund gemenskap, förening, församling
 • ursinnig jättearg
 • åhörarna den publik som är där för att lyssna
 • änka en fru vars man har dött

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-till-ordforhor-modersmal.8785150.html

Dela