Ord svenska - engelska

Övningen är skapad 2022-11-01 av peterpanescu. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Inte Not
 • Bara Only
 • Också Also
 • Gärna Preferably
 • Tyvärr Unfortunately
 • Naturligtvis Of course
 • Alltså So
 • Egentligen Actually
 • I själva verket In fact
 • Verkligen Really
 • Faktiskt Actually
 • Tydligen Apparently
 • Åtminstone At the very least
 • Dessutom Furthermore
 • Inte alls Not at all
 • Inte ens Not even
 • Genast Right away
 • Snart Soon
 • Fortfarande Still

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-svenska-engelska.11239002.html

Dela