ORD: space race

Övningen är skapad 2018-12-06 av allakanengelska. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • engagerad engaged
 • bemannad manned
 • omlopp orbit
 • rekrytera recruit
 • sjösätta launch
 • etablera establish
 • framgångsrikt successfully
 • farkost craft
 • generad embarrassed
 • avsevärd significant
 • påverkas be addected
 • träff, möte rendezvous
 • nedstiga decent
 • funktionsbrister malfunction
 • språng leap
 • gemensamt uppdrag joint mission
 • helt och fullt, omedelbart effectively
 • ansågs was considered

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-space-race.8748256.html

Dela