ORD: Pyramid of Giza

Övningen är skapad 2020-02-24 av allakanengelska. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nästan intakt largely intact
 • grav tomb
 • avsluta conclude
 • stenbrott quarry
 • att uppskatta to estimate
 • kalksten limestone
 • yta surface
 • kammare chamber
 • att stiga to ascend
 • att falla, sjunka to descend
 • att plundra to loot
 • föroreningar pollution
 • försämras deteriorate
 • krävs is required
 • gångar shafts
 • adel, fint folk nobles
 • att lura to foil

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-pyramid-of-giza.6575023.html

Dela