ORD: New York

Övningen är skapad 2019-02-07 av allakanengelska. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • citat quote
 • att fånga to capture
 • kärnan the essence
 • fantastiska marvelous
 • smeknamn nickname
 • återstår remains
 • uppfinning invention
 • att omge to surround
 • krävs av lagen is required by law
 • stora massive
 • publik, folkhop crowd
 • ihopträngda confined
 • instängslad fenced in
 • uppträdande performance
 • i huvudsak mainly
 • halvö peninsula
 • nöjespark amusement park
 • racket racquet
 • att pendla to commute
 • vara angelägen att to be eager to

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-new-york.5568008.html

Dela