ORD:Marie Curie

Övningen är skapad 2018-09-24 av allakanengelska. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vetenskapsman scientist
 • kvinnlig rektor headmistress
 • smart bright
 • skarpt sharp
 • tillåten allowed
 • gillar in favor of
 • sjukdom disease
 • att delta i, gå på to attend
 • strålar rays
 • nyligen recently
 • undersöka, besiktiga, pröva examining
 • oupptäckt undiscovered
 • undersöka, lista ut, utreda investigating
 • till slut eventually
 • avge emitted
 • bota curing
 • bestämma, fastställa determine
 • skadad injured
 • säkerhetsåtgärder safety measures
 • anläggning facility

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-marie-curie.6507685.html

Dela