Ord IX

Övningen är skapad 2018-12-13 av mapel_01. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ovidius han snubben
 • schola skola
 • magister lärare
 • summus högst, störst
 • studium intresse
 • iucundus ljuvlig
 • urbanus stad
 • carus kär
 • gratia behag
 • miraculum underverk
 • divinus gudomlig
 • vel eller
 • fatum öde
 • canto, 1 besjunga
 • subito plötsligt
 • ille denne
 • relego, 1 förvisa
 • fortasse kanske
 • musa sångmö
 • interdum någon gång, ibland
 • latscivius lättsinnig
 • certus viss, certain
 • delictum felsteg
 • cognitus känd
 • avus morfar
 • occulto, 1 dölja
 • desidero, 1 önska
 • pontus exinus svarta havet
 • caelum himmel
 • durus hård
 • numquam aldrig
 • rursus åter
 • nihil ingenting
 • animus sinne
 • mollio, 4 beveka, mjuk
 • hinc härifrån
 • lacrima tår
 • sacer helig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-ix.8764303.html

Dela