ord i skolan 2.0

Övningen är skapad 2020-12-08 av hannaolausson. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en lärare a teacher
 • matsal school lunch area
 • en dator a computer
 • ett prov a test
 • läxor homework
 • ett läxförhör a homework quiz
 • en klass a class
 • ett klassrum a classroom
 • ett grupprum a group activity room
 • modersmål mother tounge
 • en lektion a lesson
 • nyckel key
 • skåp locker
 • räkna count
 • viktiga ord i skolan important words in school
 • telefonnummer telephone number
 • viktig important

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-i-skolan-2-0.10182324.html

Dela

Annonser