ORD: Humanity

Övningen är skapad 2016-01-18 av allakanengelska. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • döma judge
 • att framföra to convey
 • likgiltig indifferent
 • syndare sinners
 • tilldela assign
 • kontorist clerk
 • tillhöra belong
 • begå commit
 • förolämpa offend
 • jämställd equal
 • oskyldig innocent
 • oansvarig irresponsible
 • nöje, njutning pleasure
 • avbryta interrupt
 • fortsätt continue
 • förhindra prevent
 • orättvisa injustice
 • anklaga accuse
 • att vara trångsynt to be a bigot
 • försvara defend

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-humanity.5624240.html

Dela