ORD: Greta Thunberg

Övningen är skapad 2019-11-15 av allakanengelska. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • "att inte göra något", overksam inaction
 • skylt sign
 • medveten om aware
 • löfte, att lova pledge
 • påverkan impact
 • oro concern
 • hållbar sustainable
 • öka increase
 • medelvärde average
 • under below
 • över above
 • gräns limit
 • sänka reduce
 • oenighet diagreement
 • bekämpa combat
 • leverera deliver
 • sedan dess since
 • författare author

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-greta-thunberg.9448748.html

Dela