ORD: Deadly games

Övningen är skapad 2017-11-20 av allakanengelska. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • oskyldig innocent
 • ämne issue
 • nedan below
 • ha uppnått achieving
 • led av suffered
 • på varandra följande consecutive
 • bevis evidence
 • på grund av due to
 • var oförmögen att, kunde inte were unable to
 • liknande similar
 • dömd convicted
 • struntade i ignored
 • orsakad av caused by
 • struntade i ignored
 • svimma passing out
 • vägrade att refused to
 • hämd revenge
 • lägga sig i interfering
 • erkänna sig skyldig pleaded guilty

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-deadly-games.7367991.html

Dela

Annonser