ORD: Classic Games

Övningen är skapad 2017-11-06 av allakanengelska. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • säkerligen surely
 • utan tvekan no doubt
 • fiende foe
 • brickor tiles
 • obegränsat unlimited
 • uppfanns were invented
 • uppgift task
 • fyllt av fraught with
 • oförklarliga inexplicable
 • oändligt antal infinite amount
 • möjlighet ability
 • beordra command
 • delta partake
 • seriös, allvarlig serious
 • händelse incident
 • utnyttja exploit
 • orättvisa unfairness
 • vara tvungen att be required to
 • utrustad med outfitted with
 • tärning die

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-classic-games.5741848.html

Dela