ORD: Canada

Övningen är skapad 2016-01-08 av allakanengelska. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att bestå av to be comprised of
 • modersmål mother tongue
 • tunga tongue
 • utan undantag exclusively
 • förolämpande offensive
 • delvis partially
 • väldigt viktigt essential
 • älg moose
 • hornkrona antler
 • tillfälle occation
 • att utfärda to issue
 • uppenbarligen obviously
 • utsikt view
 • samanfoga, gå ihop to merge
 • hela the entire
 • att känna igen to recognize
 • jättejättearg furious
 • kollega colleague
 • att erövra to conquer
 • att svara på to respond to

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-canada.5568090.html

Dela