ORD: Bill Gates

Övningen är skapad 2018-09-14 av allakanengelska. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • framstående prominent
 • advokat lawyer
 • tävlingsinriktad competitive
 • uttråkad bored
 • upptagen occupied
 • märke badge
 • presenterad för introduced to
 • köpte purchased
 • bannlyst banned from
 • mönster patterns
 • gick på (skola) attended
 • en överenskommelse a deal
 • förse med to provide
 • nöjd satisfied
 • värd worth
 • snabb rapid
 • stiga (i värde) soared
 • uppfinna innovate
 • välgörenhet charity

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-bill-gates.6507991.html

Dela