Annonser


ORD:Albert Einstein

Övningen är skapad 2016-09-19 av allakanengelska. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kämpande, kamp struggle
 • misslyckanden failure
 • som du kan ha råd med affordable
 • försäkring insurance
 • berömd renowned
 • anställning employment
 • för att göra allt ännu värre To make matters worse
 • rykte reputation
 • olika kortanställnngar, ofta med låg lön odd jobs
 • ekvationer equations
 • förblev remained
 • utmattad exhausted
 • uthållighet perseverance
 • förstår perceive
 • betraktad som viewed as
 • envishet doggedness
 • årtionde decade
 • inkräkta på, stör interferes
 • tålamod patience

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-albert-einstein.6507154.html

Dela