ORD: A gaming career

Övningen är skapad 2017-11-20 av allakanengelska. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • annons ad
 • begåvad talented
 • utveckling development
 • leverera deliver
 • utmanande challenging
 • brister defects
 • krav, behov requirement
 • säkerställa ensure
 • lindra mitigate
 • förbättring improvement
 • möjlighet att ability to
 • självständigt autonomous
 • möjliggöra enable
 • ansökning application
 • ansök apply
 • kreativitet creativity
 • alternativ option
 • lucka gap

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-a-gaming-career.5751759.html

Dela