Operationstermer

Övningen är skapad 2021-01-15 av jonnaland. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ablatio avlägsnande, avlossning
 • abrasio avskrapning
 • alienatio avlägsnande
 • amputatio avlägsnande
 • aspiratio ut/insugning
 • dilatio utvidgning
 • discissio klyvning
 • ectomia borttagande
 • enucleatio urgröpning
 • evacuatio uttömning
 • evisceratio utrymning
 • exaeresis fullständigt borttagande
 • excisio bortskärning
 • exenteratio utrymning
 • exploratio undersökning
 • exstirpatio fullständigt avlägsnande
 • extractio utdragning
 • implantatio inplantering
 • incisio inskärning
 • insertio infästning
 • interventio ingrepp
 • intubatio införande av rör/kanyl
 • repositio återplacering i rätt läge
 • resectio avskärande av organdel
 • sectio sektion
 • transplantatio överföring av levande vävnad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/operationstermer.10212229.html

Dela

Annonser