Ögats anatomi latin

Övningen är skapad 2022-01-11 av Wilmalindberg99. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Öronmussla Pinna
 • Yttre hörselgången Haitus acusticus
 • Trumhinna Membrana tumpani
 • Hammare Malleus
 • Städet Incus
 • Stigbygel Stapes
 • Mellanörat Auris media
 • Hörselnerven N. cochlearis
 • Örontrumpeten Tuba auditiva
 • Nässvalget Nasofarnyx
 • Ovala fönstret Fenestra ovalis
 • Båggångarna Canalis semicircula
 • Balansnerven N. vesterbularis
 • Hörselsnäckan Cochlea

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ogats-anatomi-latin.10777364.html

Dela