Od6 What's up? The Prince of Thieves

Övningen är skapad 2017-03-13 av Annki75. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • thieves tjuvar
 • soldier soldat
 • the 13th century 1200-talet
 • fought abroad stred utomlands
 • country land
 • would steal brukade stjäla
 • poor fattig
 • outlaw fredlös person
 • neither of them ingen av dem
 • knew how to use visste hur man skulle använda
 • stick käpp
 • weapon vapen
 • fight slagsmål
 • carry bära
 • stream å
 • has been told har berättats
 • gather samlas
 • lose, lost, lost tappa, tappade, tappat
 • agree hålla med
 • have read har läst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od6-whats-up-the-prince-of-thieves.7184905.html

Dela