Od6 What's up? The Bermuda Triangle

Övningen är skapad 2017-03-06 av Annki75. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • superstitious vidskeplig
 • area område
 • the Atlantic Atlanten
 • well known välkänt
 • storms oväder
 • high waves höga vågor
 • have disappeared har försvunnit
 • in contact with i kontakt med
 • air traffic controllers radarkontrollen
 • to avoid a collision för att undvika en krock
 • never sent a mayday skickade aldrig ett nödanrop
 • picked up upplockade
 • aliens rymdvarelser
 • for sure säkert
 • graveyard kyrkogård
 • explain förklara
 • mysterious force mystisk kraft
 • go missing försvinna
 • might happen skulle kunna hända

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od6-whats-up-the-bermuda-triangle.7160970.html

Dela