Od6 What's up? Star signs

Övningen är skapad 2017-01-23 av Annki75. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • surprised förvånad
 • careless slarvig
 • hardworkning flitig
 • pleasant trevlig
 • left one thing out utelämnat en sak
 • temper humör
 • honest ärlig
 • patient tålmodig
 • opinion åsikt
 • stubborn envis
 • sensitive känslig
 • selfish självisk
 • efficient effektiv
 • independent självständig
 • ambitious ambitiös
 • What are you like? Hurdan är du?
 • Prime minister statsminister
 • among bland
 • lazy lat
 • diary dagbok
 • I was just wondering. Jag bara undrade.
 • star signs stjärntecken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od6-whats-up-star-signs.7011017.html

Dela