Od6 What's up? Man on the moon

Övningen är skapad 2017-01-30 av Annki75. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • man människa
 • known today as känt idag som
 • dangerous mission farligt uppdrag
 • take-off start
 • difficult svår
 • get, got, got bli, blev, blivit
 • millions of miljontals
 • surface yta
 • equipment utrustning
 • risky riskabel
 • engines motorerna
 • forever för alltid
 • in the right way på rätt sätt
 • burn up brinna upp
 • they returned de återvände
 • the Pacific Ocean Stilla havet
 • important viktig
 • giant leap jättestort språng
 • mankind mänskligheten
 • had to stay var tvungen att stanna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od6-whats-up-man-on-the-moon.7040004.html

Dela