Od6 What's up? Best FRIENDS

Övningen är skapad 2017-04-03 av Annki75. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • woke up vaknade
 • parents föräldrar
 • were asleep sov
 • downstairs på nedervåningen
 • upstairs på övervåningen
 • keep, kept, kept förvara, förvarade, förvarat
 • pocket ficka
 • piggy bank sparbössa
 • tried försökte
 • finally till slut
 • wave vinka
 • find out about få reda på
 • straight away omedelbart
 • burglar inbrottstjuv
 • had broken into hade brutit sig in hos
 • had stolen hade stulit
 • were handed back lämnades tillbaka
 • feel at home känna sig som hemma
 • fishbowl fiskskål
 • in every possible way på alla möjliga sätt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od6-whats-up-best-friends.7254557.html

Dela