Od6 What's up? Are we NEARLY THERE yet? C

Övningen är skapad 2016-09-13 av Annki75. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nearly there yet snart framme
 • journey resa
 • be, was, been vara, var, varit
 • seatbelt säkerhetsbälte
 • too tight alltför hårt spänt
 • at the same time samtidigt
 • guess gissa
 • take turns to turas om att
 • what's in my mind vad jag tänker på
 • chain kedja
 • goes next fortsätter
 • letter bokstav
 • within three seconds inom tre sekunder
 • choose välja
 • if you like om du vill
 • silently tyst
 • good-looking snygging
 • longest längsta
 • ever been on någonsin varit på
 • stand upp stå upp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od6-whats-up-are-we-nearly-there-yet-c.6447520.html

Dela