Od6 The Awful WAITER till onsd v41 (16-10-12)

Övningen är skapad 2016-10-04 av Annki75. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I beg your pardon. ursäkta
 • nothing ingenting
 • annoy besvära
 • customer kund
 • I must say! vill jag lova
 • look quite fit ser ut att vara i form
 • garlic vitlök
 • wine vin
 • is in charge är ansvarig
 • gambler spelare
 • outrageous skandalöst
 • owner ägare
 • next door intill
 • laughter skratt
 • beetle skalbagge
 • are retired har gått i pension
 • certainly ja visst
 • in just a minute alldeles strax
 • would you care for skulle ni vilja ha
 • bill nota

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od6-the-awful-waiter-till-onsd-v41-16-10-12.6645104.html

Dela