OD5 What's up?Unit 2:6 alla

Övningen är skapad 2015-08-16 av Annki75. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • want to be vill bli
 • chef kock
 • next day nästa dag
 • decide bestämmer sig för
 • stay stanna
 • indoors inomhus
 • talk prata
 • your din
 • turn tur
 • another ännu en
 • what for? till vad?
 • tell berätta, säga
 • I need to P kissa
 • here goes se här
 • monkey apa
 • point poäng
 • double dubbel
 • word ord
 • score poäng
 • by the way förresten
 • everywhere överallt
 • usually we get vanligtvis får vi
 • cheap billiga
 • flights flygresor
 • teach undervisa
 • local lokal
 • secondary school högstadiet
 • sales mananger försäljningschef
 • company företag
 • you lucky thing vilken tur du har
 • are you allowed to får du
 • try prova
 • all the time jämt
 • grow up växer upp
 • have great food äta god mat
 • frogman grodman
 • first name förnamn
 • surname efternamn
 • farmer bonde
 • engineer ingenjör
 • lorry driver lastbilschaufför
 • carpenter snickare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-upunit-2-6-alla.4625542.html

Dela