Od5 What's up?Unit 2:5 läxa

Övningen är skapad 2015-10-13 av Annki75. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • slags kind of
 • fantasyfilmer fantasy
 • som like
 • utomhusscener outdoor scenes
 • verkliga platser real locations
 • dokusåpor reality shows
 • de där those
 • jättekul a good laugh
 • föredra prefer
 • om about
 • intressanta interesting
 • jag skulle vilja vara I´d love to be
 • strut cone
 • hitta find
 • jag håller helt med I quite agree
 • jag håller inte med I don´t agree
 • hemsk terrible
 • fantastisk fantastic
 • förskräcklig horrible
 • häftig awesome
 • spännande thrilling
 • tråkig boring

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-upunit-2-5-laxa.5158708.html

Dela