Od5 What's up? Unit 5:17 Läxa

Övningen är skapad 2016-05-10 av Annki75. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a couple of ett par
 • go, went åka, åkte
 • visit besöka
 • street gata
 • get on the tube ta tunnelbanan
 • famous berömd
 • the chemist's apoteket
 • for a second för ett ögonblick
 • my feet are killing me jag har jätteont i fötterna
 • map karta
 • in an hour om en timme
 • turn sväng
 • left vänster
 • continue fortsätt
 • all the way hela vägen
 • set of traffic lights trafikljus
 • right höger
 • right opposite precis mittemot
 • zebra crossing övergångsställe
 • library bibliotek
 • shopping mall köpcenter
 • church kyrka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-unit-5-17-laxa.6185277.html

Dela