Annonser


Od5 What's up? Unit 4:16 läxa

Övningen är skapad 2016-04-13 av Annki75. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • wet våt
 • block of flats hyreshus
 • wedding bröllop
 • new year nyår
 • are you into sysslar du med
 • soccer fotboll
 • gross äckligt
 • angry with arg på
 • weirdo dumbom
 • awesome häftigt
 • all over the world över hela världen
 • win, won vinna, vann
 • gotta go jag måste gå
 • catch you later vi hörs senare
 • Are you into any sports? Håller du på med någon sport?
 • Are you good? Är du bra?
 • Got any pets? Har du några husdjur?
 • You're kidding. Du skojar.
 • Do you like films? Gillar du filmer?
 • What's your name? Vad heter du?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-unit-4-16-laxa.6078885.html

Dela