Od5 What's up? Unit 4:14 Läxa

Övningen är skapad 2016-03-15 av Annki75. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • maths matte
 • canteen matsal
 • menu matsedel
 • term termin
 • different olika
 • smell lukta
 • quick snabb
 • seat plats
 • never mind det gör detsamma
 • forget, forgot glömma, glömde
 • school trip skolutflykt
 • brilliant jättebra
 • fish soup fisksoppa
 • geography geografi
 • at what time? när?
 • subject ämne
 • babysit sitta barnvakt
 • mashed potatoes potatismos
 • it depends det beror på
 • beginning början
 • the bell goes klockan ringer
 • sleep in sova ut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-unit-4-14-laxa.5975373.html

Dela