Od5 What's up? Unit 3:12 alla

Övningen är skapad 2016-01-12 av Annki75. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • off the coast utanför kusten
 • billion miljard
 • inhabitants innevånare
 • language språk
 • population folkmängd
 • million miljon
 • become, became bli. blev
 • sacred helig
 • used to van vid
 • seller försäljare
 • married gifte sig med
 • build, built bygga, byggde
 • buried begravd
 • powerful kraftfull, stark
 • chew tugga
 • capital huvudstad
 • looks blickar
 • waitress servitris
 • famous berömd
 • dish maträtt
 • beef nötkött
 • pork griskött

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/od5-whats-up-unit-3-12-alla.5578081.html

Dela